Πολιτκή Απορρήτου

Η Darkpony δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι προστατεύεται το απόρρητό σας. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς, πώς μπορείτε να μας καθοδηγήσετε εάν προτιμάτε να περιορίσετε τη χρήση αυτών των πληροφοριών και διαδικασίες που έχουμε εφαρμόσει για τη διαφύλαξη του απορρήτου σας.

Η DARKPONY Ltd. (αναφέρεται ως «ελεγκτής» παρακάτω) δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας και να διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και η διαδικασία θα διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που σας παρέχουμε.

 

1. Αυτή η δήλωση απορρήτου:​

παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η DARKPONY Ltd. συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ («GDPR») και κάθε νόμου που συμπληρώνει τον κανονισμό GDPR
απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι: (α) τρέχοντες ή μελλοντικοί πελάτες της DARKPONY Ltd.

 Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης απορρήτου:

Όταν αναφερόμαστε σε «προσωπικά δεδομένα» ή «προσωπικά στοιχεία» εννοούμε δεδομένα που μπορεί να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: Επώνυμο, Όνομα, Όνομα εταιρείας, Αριθμός ΦΠΑ, Χώρα, Πόλη, Επαρχία, Διεύθυνση, Τ.Θ., Τηλέφωνο, Κινητό , Φαξ, Διεύθυνση ιστότοπου ή / και Διεύθυνση email.

Ο λόγος για τη συλλογή πληροφοριών είναι η επεξεργασία των εγγραφών σας για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε σε εσάς. Οι σχετικές πληροφορίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από εμάς για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη συμπεριφορά του λογαριασμού σας και τις διατάξεις των υπηρεσιών μας γενικά. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου για να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε τον ιστότοπο και μπορεί να παρέχουμε τέτοιες συνολικές πληροφορίες σε τρίτους. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση οποιουδήποτε ατόμου.

Μπορεί επίσης να θέλουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές δυνατότητες του ιστότοπού μας ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή προϊόντα που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν προτιμάτε να μην λάβετε αυτές τις πληροφορίες, στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (info@darkpony.eu). Ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα τεχνικές πληροφορίες όταν συνδέεστε στον ιστότοπό μας που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος υπολογιστών και το όνομα τομέα του ιστότοπου από τον οποίο είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό μας.

 

2. Ενημέρωση των στοιχείων σας

Εάν κάποια από τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει για αλλαγή για οποιονδήποτε λόγο ή εάν θέλετε να ακυρώσετε την εγγραφή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@darkpony.eu.

 

3. Συγκατάθεση χρήστη

Η DARKPONY Ltd. επιβεβαιώνει ότι θα συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των υποχρεώσεών της βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων, που ισχύουν από τις 25 Μαΐου 2018, ο «GDPR»), ο Κυπριακός Νόμος για την Προστασία Δεδομένων 125 (I) 2018 και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ ή την τοπική νομοθεσία («Νόμος περί προστασίας δεδομένων»)).

Η DARKPONY Ltd. δεσμεύεται να συνεργαστεί και να παρέχει εύλογη βοήθεια στους Πελάτες της με καλή πίστη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων. Η DARKPONY Ltd. παρέχει πρόσβαση σε κάθε Πελάτη για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παρούσα ρήτρα και το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων.

Κατά την υποβολή των πληροφοριών σας, συναινείτε στη χρήση αυτών των πληροφοριών όπως ορίζεται σε αυτήν την πολιτική. Εάν αλλάξουμε την Πολιτική Απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα, ώστε να γνωρίζετε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε ανά πάσα στιγμή. Η συνεχής χρήση της υπηρεσίας θα σημαίνει ότι αποδέχεστε τέτοιες αλλαγές.

 

4. Απόδοση χωρίς σφάλματα

Δεν εγγυόμαστε την απόδοση χωρίς σφάλματα σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να συμμορφωθούμε με αυτήν την πολιτική απορρήτου και θα λάβουμε άμεσα διορθωτικά μέτρα όταν μάθουμε για τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης με την πολιτική απορρήτου μας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν τυχαίες, παρεπόμενες ή τιμωρητικές ζημίες που σχετίζονται με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

 

5. Cookies

Όταν προβάλλετε έναν από τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες θα έχουν τη μορφή "Cookie" ή παρόμοιου αρχείου και μπορούν να μας βοηθήσουν με πολλούς τρόπους να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη. Για παράδειγμα, τα cookie μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας ώστε να ταιριάζει καλύτερα με το ενδιαφέρον και τις προτιμήσεις σας. Με τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου, μπορείτε να διαγράψετε τα cookie από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να αποκλείσετε όλα τα cookie ή να λάβετε μια προειδοποίηση πριν από την αποθήκευση ενός cookie. Ανατρέξτε στις οδηγίες του προγράμματος περιήγησής σας ή στην οθόνη βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookie που συλλέγουμε, διαβάστε την πολιτική μας για τα cookie.

 

6. Δικαιώματα χρήστη

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα τους που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την DARKPONY Ltd.

6.1. Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους (βλέπε σημείο 3. Συγκατάθεση χρήστη) για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους.

6.2. Το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ όταν γίνεται για σχετικούς λόγους.

6.3. Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα κοινόχρηστα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας., Αποκτούν αποκάλυψη σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και λαμβάνουν αντίγραφο των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

6.4. Το δικαίωμα διόρθωσης. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια των δεδομένων τους και να ζητήσουν να ενημερωθούν ή να διορθωθούν.

6.5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους σε ορισμένες περιπτώσεις.

6.6. Το δικαίωμα της Διαγραφής. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει τα δεδομένα του χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση υπό ορισμένες συνθήκες.

6.7. Το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα Δεδομένα τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτή η διάταξη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη, σε μια σύμβαση στην οποία ανήκει ο Χρήστης ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις.

 

7. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή τις πρακτικές διαχείρισης πληροφοριών, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@darkpony.eu.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Στυλλή Γωνιά 12Α, 1ος όροφος, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία, Κύπρος, τηλέφωνο +357 22 277900.

 

Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση απορρήτου έχει συνταχθεί βάσει διατάξεων πολλαπλών νομοθεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική απορρήτου αφορά αποκλειστικά αυτήν την Εφαρμογή, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο.

 

Τελευταία ενημέρωση αυτού του εγγράφου: 25 Μαΐου 2021