Το Pinacs είναι μια πλήρης, εύχρηστη, απόλυτη παραμετροποίηση web εφαρμογή, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς (σχολεία, φροντιστήρια κτλ). Μπορεί να καλύψει το σύνολο των διοικητικών, διαχειριστικών και εκπαιδευτικών αναγκών ενός ιδρύματος.

Χαρακτηριστικά

Πρόσβαση

Πρόσβαση στην εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή που διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο.

Βάση δεδομένων για σπουδαστές

Καταχωρώντας αναλυτικά στοιχεία των σπουδαστών, το Pinacs επιτρέπει την πληρέστερη παρακολούθηση της επίδοσης τους.

Εκπαιδευτική ύλη

Η πλατφόρμα δίνει την δυνατότητα εισαγωγής στο σύστημα σε καθηγητές, σπουδαστές και γονείς. Οι καθηγητές μπορούν να αναρτούν το εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις κάθε μαθήματος, έχοντας διαρκώς ενημερωμένους του μαθητές τους. Οι μαθητές μπορούν να πληροφορούνται για τις δοθέντες εργασίες αλλά και να τις καταθέτουν μέσω του συστήματος.

Προγραμματισμός εργασιών

Μέσα από ένα αναλυτικό πρόγραμμα με καταχωρημένες τις ώρες διδασκαλίες, τους υπεύθυνους καθηγητές και την παρουσία των σπουδαστών επιτρέπετε η καλύτερη οργάνωση των εργασιών και των διαδικασιών. Στην αρχική σελίδα εμφανίζονται οι σημαντικότερες ειδοποιήσεις.

Τράπεζα θεμάτων

Μια τράπεζα θεμάτων είναι διαθέσιμη για τους μαθητές, με περιεχόμενο που εύκολα μπορεί να επικαιροποιηθεί, να βελτιωθεί και να ανανεωθεί.

Άμεση επικοινωνία

Εύκολη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών της πλατφόρμας τόσο για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία μεταξύ μαθητών και σπουδαστών όσο και μεταξύ της γραμματείας του εκπαιδευτηρίου με τους γονείς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ