Η διαδικτυακή εφαρμογή “Smart Clear” αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην απαιτητική και σύνθετη διαδικασία διαχείρισης και εκκαθάρισης των τραπεζικών επιταγών.

Εύκολα επεκτάσιμη, αναπτυγμένη χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, όχι μόνο θα αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων αλλά και θα προσφέρει νέες λειτουργίες και λειτουργικές μονάδες σε κάθε οργανισμό που τη χρησιμοποιεί.

 

Βασικά χαρακτηριστικά

 

Η διαχείρηση & η εμπειρία του χρήστη (UX & UI)

Η χρηστικότητα είναι ένας παράγοντας που χαρακτηρίζει μια επιτυχημένη διαδικτυακή εφαρμογή. Μέσω τη φιλικής προς το χρήστη προσέγγισής μας, σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε μια ανώδυνη εμπειρία, βελτιώνοντας έτσι την παραγογηκότητα του στον εργασιακό χώρο.

Σαρωτές

Το σύστημα υποστηρίζει πολλαπλούς σαρωτές.

Υποστήριξη σαρωτών με συνδεσιμότητα Ethernet ή USB

Ένα εργαλείο σάρωσης αναπτυγμένο γύρο από την RESTful API προσέγγυση, αναλαμβάνει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των πελατών με την κεντρική εφαρμογή. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξη σαρωτές χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Ethernet ή USB.

Ενσωματωμένο διαδικτυακό σύστημα Σάρωσης

Η λύση που προσφέρουμε περιλλαμβάνει ένα ενσωματομένο σύστημα σάρωσης, καλύπτοντας κάθε σαρωτή που λειτουργεί με εντολές HTTPS/HTTP πρωτοκόλου (αυτό δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα σάρωσης εγγράφων χωρίς τη χρήση κάποιου επιπρόσθετου λογισμικού).

Υποστήριξη διαφορετικών περιηγητών

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από όλους τους γνωστούς περιηγητές.

Συνδιαλλαγές, απόρριψη διορθώσεων & καταχώριση δεδομένων

Κατά τη διαδικασία της καταχώρισης δεδομένων οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Εισαγωγή δεδομένων.
  • Απόρριψη διορθώσεων.
  • Επεξεργασία εικόνας.
  • Αναζήτηση σαρωμένων εγγράφων.
  • Επικύρωση εγγράφων.

Άδειες διαχείρισης & ρόλοι χρηστών

Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών ρόλων με διαφορετικά σύνολα άδειών διαχείρισης, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο πρόσβαση σε συγκεκριμένα εργαλεία και τμήματα του συστήματος.

Συγχρονισμός με τις υπηρεσίες του λογισμικού Active Directory

Συγχρονίστε τους χρήστες μιας ή περισσοτέρων ομάδων που έχουν εκχωρηθεί στην υπηρεσία του λογισμικού Active Directory της τράπεζας.

Έλεγχος τροποποιήσεων & αλλαγών του συστήματος

Εντοπισμός αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τους χρήστες σε βασικές ρυθμίσεις και ενότητες του συστήματος.

Αναγνώριση κωδικοποίησης

Η αναγνώριση κωδικοποίησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του MICR.

Κωδικοποίηση & επικύρωση εικόνας

Εκτελέστε τις απαιτούμενες επικυρώσεις για να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα MICR και η διαδικασία ελέγχου της λήψης εικόνων είναι σαφή και δεν διαθέτουν κάποιο λειτουργικό σφάλμα.

Οπισθογράφηση

Εκτύπωση μίας αναγνωριστικής γραμμής επικύρωσης στην πίσω πλευρά της επιταγής.

Τμήμα Αρχειοθέτησης

Όλα τα σαρωμένα έγγραφα αποθηκεύονται στο τμήμα αρχειοθέτησης. Ένα ευέλικτο σύστημα αναζήτησης επιτρέπει στο χρήστη την εύκολη αναζήτηση αρχείων με τη χρήση διαφορετικών παραμέτρων.

Ασφάλεια

Η ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιείται χάρη στη χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS, με την ένδειξη ασφαλείας OAuth, τους κρυπτογραφημένους κωδικούς πρόσβασης και τις πολιτικές ασφαλείας που αφορούν τους κωδικούς πρόσβασης.

Εύκολη ενσωμάτωση σε ποικιλία συσκευών δικτύου μέσω πρωτοκόλλου HTTPS

Δεν απαιτείται εγκατάσταση κάποιου λογισμικού από τον πελάτη (ανάλογα με το μοντέλο σαρωτών). Επιλεγμένα μοντέλα σαρωτών δεν απαιτούν την εγκατάσταση κάποιου προγράμματος ή λογισμικού για τη σωστή λειτουργία τους.

Αρχεία Αναφορών

Δημιουργία διαφόρων αρχείων αναφορών που παρέχουν στους χρήστες χρήσιμες πληροφορίες.  

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ