Ιστοσελίδες σχεδιασμένες για ανθρώπους

Η καλή σχεδίαση μιας ιστοσελίδας φαίνεται στο σχεδιασμό που επικεντρώνεται στη λειτουργικότητά της, καθώς και στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας στα άτομα που την επισκέπτονται. Πολλοί σχεδιαστές δεν μπορούν να καταλάβουν τη σημασία αυτού του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, αλλά είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν η ανθρώπινη συμπεριφορά και οι διάφορες συνήθειες.

Τι είναι ο σχεδιασμός που βασίζεται στον άνθρωπο;

Κάθε ιστοσελίδα έχει το δικό της κοινό. Όταν ο χρήστης μπαίνει σε μία ιστοσελίδα θέλει λύση σε ένα πρόβλημά του. Θα πρέπει λοιπόν να βρει την λύση της όσο πιο γρήγορα και εύκολα γίνεται. Για να παραχθεί ένας σωστός σχεδιασμός θα πρέπει να συλλεχθούν διαφορετικές απόψεις, ιδέες και σχόλια από το κοινό στο οποίο θα απευθυνθεί η σελίδα, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος  με τον οποίο ο κάθε χρήστης την προσεγγίζει.

Κάνοντας την θεωρία πράξη!

Μόλις αποφασιστεί το τελικό σχέδιο από όλα τα μέλη της ομάδας ακολουθεί η υλοποίηση της σελίδας. Μπορεί να ακούγεται πώς είναι το πιο εύκολο κομμάτι της όλης διαδικασίας αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Καθ' όλη την διαδικασία παραγωγής της σελίδα, πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμές αλλά και οι κατάλληλες διορθώσεις, ώστε να καταλήξει στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Αυτό το κομμάτι της διαδικασίας όμως δεν απαιτεί μόνο πολλές δοκιμές, αλλά χρειάζεται και από τους ίδιους τους σχεδιαστές να ενημερώνονται συνεχώς σχετικά με αλλαγές που προκύπτουν στις ανθρώπινες προτιμήσεις και ανάγκες. Επιπρόσθετα θα πρέπει η ιδέα του σχεδιασμού να γίνεται εύκολα κατανοητή χωρίς όμως να απέχει πολύ από την αρχική του εκδοχή.

Ο πραγματικά επιτυχημένος σχεδιασμός πρέπει να λειτουργεί τόσο σε ανθρώπινο αλλά και τεχνικό επίπεδο. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι οι σχεδιαστές να ακούν συνεχώς τη γνώμη του κόσμου και να συμβιβάζουν τον αρχικό σχεδιασμό στις ανάγκες του. Μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί μία πραγματικά ανθρωποκεντρική ιστοσελίδα.

 

[webUnlimited]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ